สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวข้อโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดworkshop เรื่อง กระบวนการKM เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคาวเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา โดยมีวิทยากร อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล รศ.อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวินิช แคมป์ และผศ.ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร ทำกระบวนการ และมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้นำกลุ่มชุมชนปฎิบัติ(คุณอำนวย)ด้านการพัฒนาบุคลากร 11 กลุ่มงาน (ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง)

ปรับปรุงข้อมูล : 3/4/2558 13:49:57     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 402

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด