สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (นางสาวณัฐฐินีย์  สินฉิม) และผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้พิจารณาเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสำนักงานอธิการบดีร่วมกัน

ปรับปรุงข้อมูล : 13/3/2558 11:37:37     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 431

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด