สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น. Prof. Dr. Hirotoshi Tamura, Professor of Food Chemistry และ Mr. Peter Lutes จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ที่ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 19:26:31     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3994

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด