สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00 น. Dr. Oscar Suarez อธิการบดี พร้อมคณะ จาก West Negros University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ และมีการเจรจาเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึ่งพร เนียมทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์ดลกร ขวัญคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, อาจารย์ภัทร ชมพูมิ่ง จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 (สนอ. 5)

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 19:19:02     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3996

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด