สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน และผู้อำนวยการศูนย์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรม Coffee Hour และ Lunch talk เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ อำเภอสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของสำนักงานอธิการบดีหลายเรื่อง เช่น TOR  การหารายได้สมทบกองทุนสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี และข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เป็นต้น

ปรับปรุงข้อมูล : 6/8/2557 10:39:24     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 558

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด