สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 Prof. Dr. Michael D. Mullen, Associate Provost for Undergraduate Education and Dean for Undergraduate Studies จาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีผลิตกรรมการเกษตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล คณะศิลปะศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมการหารือ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3822

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด