สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 18.00 น. Mr. Bounthavy Xaynjapeth, Department of Organization and Personal (MAF) National Project Director, SURAFCO พร้อมคณะ จำนวน 5 คน จาก Northern Agriculture and Forestry College (NAFC) จังหวัดหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR) เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือและลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งในวันดังกล่าว มีการลงนามต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระดับคณะ 5 คณะ ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2554 17:14:56     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2571

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด