สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. Prof. Dr. Le Vinh Dahn, อธิการบดี Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม และ Mr. Tran Ngoc Thanh, Director จากบริษัท แกรนด์ สปอต ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองวิเทศสัมพันธ์ กองอาคารและสถานที่ และกองกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่  

ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2554 17:06:13     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1722

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด