นายประศาสน์ ก้องสมุทร
นักตรวจสอบภายใน


1/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/9/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๘/๒๕๖๖
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

9/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/9/2566
6:00
ถึง 6:00
การประชุม สนม. ฟอรั่ม 7/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

30/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้